Tag Archives: agència immobiliaria

Nota d’encàrrec

Per a què serveix una nota d’encàrrec? És obligatori firmar-lo? En cas que vulguis vendre un pis a través d’una agència immobiliària, el més normal és que aquesta et demani que signis una nota d’encàrrec. Aquest document, contràriament al que es pensen moltes persones, no serveix únicament per garantir el cobrament d’uns honoraris, sinó que [...]

Nota d’encàrrgec

Si tens un pis per vendre i l’agència et demana que signis la nota d’encàrrec, què has de fer? Quines conseqüències pot tenir? L’actuació més correcte per part de l’agència immobiliària és demanar-te que signis una nota d’encàrrec. Aquest document, contràtiament al que es pensen moltes persones, no serveix únicament per garantir el cobrament d’uns [...]

Quan sorgeix la obligació d’abonar els honoraris (la comissió) pactats en una compravenda?

Aquest és un dels punts que suscita més desconfiança en la relació entre els clients – venedors i les empreses que ens dediquem a la intermediació. Els clients – venedors es pregunten: Quan hem d’abonar els honoraris?, en el moment de la signatura de les arres?, en el moment de l’atorgament de l’escriptura?. El tema [...]

Comprar un habitatge a una immobiliària

Després del primer post sobre preguntes freqüents entre els usuaris, publiquem el segon dubte: Vull comprar un habitatge mitjançant una agència immobiliària. He de preocupar-me d’anar al Registre de la Propietat o han de fer-ho ells? És responsabilitat de l’agència immobiliària comprovar en el Registre de la Propietat l’estat jurídic de la finca que es [...]