Monthly Archives: agost 2012

Quina documentació necessito per comprar un habitatge d’obra nova sobre plànol?

  Quan comprem un habitatge, aquest el podem comprar sobre plànol, és a dir, abans d’acabar la promoció, o bé quan aquesta ja està acabada. Si la compra de l’habitatge es concreta quan encara l’obra està en construcció, és molt important que ens informem de tots els detalls de l’obra futura, no solament els constructius, [...]

Puc dividir un local que vull vendre?

Per poder dividir un local, si és factible fer-ho físicament, caldrà que es compleixin diversos requisits: Caldrà fer la segregació en el Registre de la Propietat. Per a aquest tràmit ens caldrà obtenir la llicència municipal i demostrar que jurídicament la segregació és possible. Des del punt de vista civil, la Llei de Propietat Horitzontal [...]

Diferències entre metres útils i construïts

És ben cert que amb relació a la informació sobre el tema de les superfícies hi ha una certa confusió. Per aclarir-la, anirem a pams. Què entenem per metres construïts? La superfícia compresa dins del perímetre de l’habitatge. Què entenem per metres útils? Doncs aquells que podem trepitjar, per entendre’ns, els que ens quedaran lliures [...]

Tipus de càrregues: Embargaments

No es veuen sovint finques embargades, però tampoc no és res estrany. Cal tenir molta prudència si es vol adquirir una finca on hi ha embargaments. Això no vol dir que no es pugui transmetre la finca, però si que és necessari posar-se en contacte amb cada una de les persones físiques o jurídiques que [...]

Tipus de càrregues: les servituds

A l’hora de fer el registre d’un habitatge una vegada comprat, a més de les hipoteques, un altre tipus de càrrega habitual són determinades servituds. Una servitud és una càrrega que s’imposa sobre un bé immoble (en diem predi servent) en favor d’un altre bé immoble (predi dominant). Les servituds han de estar inscrites al [...]